Własne mieszkanie pełni rolę naszego miejsca na ziemi, do którego lubimy wracać i które kojarzy nam się z bezpieczeństwem i spokojem. Dbamy o to, by było właściwie zabezpieczone i posiadało odpowiedni standard, jednak warto pamiętać o tym, że nasze lokum jest częścią całego budynku. W jego skład wchodzą również inne mieszkania i części wspólne, co razem tworzy wspólnotę mieszkaniową. Jak sama nazwa sugeruje, wszelkie decyzje dotyczące nieruchomości podejmowane są na drodze porozumienia osiąganego między właścicielami, którzy muszą troszczyć się o dobro budynku. Rozwiązaniem wartym uwagi jest sięgnięcie po pomoc specjalistów.

Kompleksowa i profesjonalna obsługa

Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi to jedna z usług oferowanych przez firmy zajmujące się administrowaniem nieruchomościami. Wykwalifikowany personel prowadzi kompleksową obsługę budynku, która uwzględnia: aspekty techniczne, prawne, finansowe, oraz typowo zarządcze.

Kwestie administracyjne obejmują między innymi takie działania, jak:

 • zapewnianie odpowiednio wykonywanych usług na rzecz nieruchomości, takich jak sprzątanie
 • planowanie i przygotowywanie zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej
 • sporządzanie planów gospodarczych na użytek nieruchomości
 • nadzór nad prawidłowym użytkowaniem nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem

Obsługa finansowa i prawna koncentruje się na:

 • windykacji należności
 • sporządzaniu sprawozdań finansowych
 • przygotowywaniu niezbędnej dokumentacji prawnej
 • bieżącym dokonywaniu należności na rzecz usługodawców
 • reprezentowaniu mieszkańców przed organami administracji państwowej
 • sporządzaniu regulaminów i uchwał

Usługi świadczone w zakresie obsługi technicznej budynku sprowadzają się do:

 • sporządzania planów remontów i modernizacji
 • kontroli nad właściwym stanem technicznym budynku
 • współpracy z wykonawcami prac budowlanych
 • prowadzenia dokumentacji technicznej budynku i bieżącej aktualizacji informacji zawartych w książce obiektu budowlanego

W rękach specjalistów

Zarządzanie budynkami nie należy do najłatwiejszych zadań i wymaga szerokiej wiedzy z różnych dziedzin. Praca wykonywana przez firmę, która się tym zajmuje, jest skomplikowana i odpowiedzialna, jednak kadra złożona ze specjalistów z różnych branż umożliwia znakomitą jej organizację. Powierzając zarządzanie wspólnotą mieszkaniową przedsiębiorstwu zyskujemy pewność, że nieruchomość jest odpowiednio zarządzana w każdym aspekcie: prawnym, finansowym oraz technicznym. Tym samym oszczędzamy sobie wiele stresu, niepokoju, zyskując jednocześnie spokój i bezpieczeństwo za niewielką cenę.