Podnoszenie kwalifikacji w biznesie jest kluczem do osiągnięcia sukcesu na rynku i dotyczy to tak kadry kierowniczej, jak i podwładnych w firmie. Szkolenia są więc czymś oczywistym i dotyczą zarówno firm wstępujących na rynek, jak i już na nim zasiedziałych. Jak jednak zorganizować szkolenie, aby było ono profesjonalnie przeprowadzone i aby rzeczywiście wnosiło dla przedsiębiorstwa adekwatne do założeń korzyści? 

Wewnętrzne organizowanie szkoleń

Przygotowanie szkolenia to przede wszystkim miejsce i ludzie. Ci odpowiedzialni za jego przeprowadzenie oraz ci, którzy mają się czegoś nowego nauczyć. Trzeba tych ludzi umieścić w odpowiedniej sali i w zależności od czasu trwania szkolenia, zapewnić im przynajmniej coś do picia, albo nawet katering. W wypadku szkoleń w firmach, które posiadają oddziały zamiejscowe, także uprzednio przygotować ewentualnym przyjezdnym noclegi i/lub miejsca parkingowe oraz odpowiednie diety. Do tego należy postarać się nie tylko o materiały edukacyjne do szkoleń, ale wyposażyć sale w odpowiednie media. Niezbędne mogą być mikrofony, rzutnik multimedialny, komputer itp., co powoduje, że do tak rozległych zadań trzeba delegować specjalnie pracownika lub nawet kilku i co de facto generuje dodatkowe koszty.

Jak łatwo zauważyć, tego rodzaju wyzwanie może spowodować pewien dysonans w działaniu przedsiębiorstwa, a i to tylko wówczas, gdy dana firma dysponuje odpowiednią salą konferencyjną albo może zaadoptować do celów szkoleniowych jakieś pomieszczenie. Nadal jednak pozostaje kwestia organizacji sprzętu, katering, dostateczna ilość miejsc do siedzenia, czy komfort pracy prowadzącego szkolenie, od czego w dużej mierze zależy tego szkolenia wartość merytoryczna. Poza tym rodzaje szkoleń, w których uczestniczy najczęściej różna liczba kursantów, mogą potrzebować różnych sal. Raz może zaistnieć potrzeba stworzenia miejsca kameralnego dla wąskiej kadry kierowniczej, a innym razem będzie potrzebna aula z dobrym nagłośnieniem. Samodzielne przygotowanie każdego rodzaju szkolenia graniczy z cudem, a nawet wydaje się niewykonalne zważywszy na fakt, jak wiele firm korzysta z usług profesjonalnych centrów szkoleniowych.

Organizacja szkolenia przez centrum szkoleniowe

Powierzenie organizacji szkolenia profesjonalistom to pomysł dobry. Warto jednak wiedzieć czym się kierować wybierając odpowiednie centrum szkoleniowe i czego powinniśmy wymagać:

– zaplecza w postaci sal konferencyjnych o różnych rozmiarach, aby nie napotkać trudności w ulokowaniem w wynajętej sali wszystkich skierowanych na szkolenie lub nie lokować kilku osób w ogromnej i nieprzyjaznej dla małego grona auli;

– sale powinny być przyjazne, najlepiej z zielonymi żywymi akcentami, gdyż sprzyja to lepszemu skupieniu się na omawianych zagadnieniach i muszą być wyposażone w niezbędne media;

– niezbędnej obsługi szkoleń lub konferencji w zakresie kateringu, a także pomocy i przyjaznej obsługi do bezproblemowego poruszania się w danej przestrzeni;

– możliwości zorganizowania szkoleń od podstaw na zadany temat, włącznie z zatrudnieniem przez centrum odpowiednich instruktorów czy trenerów.

Takie wytyczne spełnia wiele centrów szkoleń, m.in. Green Business Center z warszawskiej Woli i jeżeli chcemy zorganizować szkolenie martwiąc się jedynie tym, czy wybraliśmy właściwy temat, to warto z oferty takiego centrum skorzystać.